Kommune:Trondheim, Trøndelag
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:24.01.2009
Beskrivelse:
Småhusbebyggelse med mye hekker og endel trær,i nærområde.
Område ID16977
Undersøkt av:Arne Aspaas (2009-2019)