Kommune:Trondheim, Trøndelag
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:24.01.2009
Beskrivelse:
Lite friområde, tursti i skrånende terreng med løvskog, mellom eldre villaområde, nybygde boliger og landbruk. Selje og lønnetrær, tett ved hus
Område ID16875
Undersøkt av:Siv Schaug-Pettersen (2009)