Kommune:Hammerfest, Finnmark
Områdetype:kyst‚ kulturlandskap
Opprettet:16.08.2008
Beskrivelse:
gård naer sjøen med open sikt til sjøen
Område ID15851
Undersøkt av:Adriaan Smis (2008)
kart
UTM 7861598 nord, 365126 øst, sone 35