Kommune:Skien, Telemark
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Opprettet:17.04.2008
Beskrivelse:
Landbrukseiendom i Gjerpensdalen
Område ID15294
Undersøkt av:Anne Follaug (2008-2011)
kart
UTM 6561158 nord, 536843 øst, sone 32