Kommune:Nord-Fron, Oppland
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:14.04.2008
Beskrivelse:
Tettbebygd strøk
Område ID15264
Undersøkt av:Eirin og Erland Resset Bråten (2008)
kart
UTM 6829956 nord, 539602 øst, sone 32