Kommune:Gran, Innlandet
Områdetype:innsjø‚ kulturlandskap
Opprettet:07.04.2008
Beskrivelse:
Kulturlandskap med jorder, noe lauvtrær, og tjern.
Område ID15152
Undersøkt av:Inger Torunn Østen (2008)