Kommune:Balestrand, Sogn og Fjordane
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:07.04.2008
Beskrivelse:
Kaiområde
Område ID15146
Undersøkt av:Inge Olav Schaathun (2008, 2011)
kart
UTM 6788716 nord, 367618 øst, sone 32