Kommune:Bærum, Akershus
Områdetype:innsjø‚ elv/bekk‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ myr‚ kulturlandskap
Opprettet:07.04.2008
Beskrivelse:
Trafikknutepunkt og tettbygd sted i Bærum med mange butikker, brannstasjon og bibliotek.
Område ID15134
Undersøkt av:Grethe Meyer (2008)
kart
UTM 6643584 nord, 587194 øst, sone 32