Kommune:Sømna, Nordland
Områdetype:kyst
Opprettet:30.03.2008
Beskrivelse:
sjø og dyrka kulturlandskap
Område ID15012
Undersøkt av:karl hestås (2008)
kart
UTM 7254019 nord, 372788 øst, sone 33