Kommune:Etnedal, Oppland
Områdetype:elv/bekk‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ fjell
Opprettet:21.03.2008
Beskrivelse:
Mest skog, nokre jorder, bebygelsen er sprett
Område ID14952
Undersøkt av:Knut Anders Saglien (2008)
kart
UTM 6750371 nord, 533378 øst, sone 32