Kommune:Kongsvinger, Hedmark
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Lengde (m):100
Areal (m²):1 000
Landskapstype:Jordbrukslandskap
Opprettet:19.04.2001
Beskrivelse:
Skoleområdet med jorder i omegnen
Gresskledd fotballbane
Område ID1478
Undersøkt av:Austmarka barne- og ungdomsskole (2001, 2006)