Kommune:Nome, Telemark
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø‚ skog
Opprettet:28.01.2008
Beskrivelse:
Overgang mellom skog og kulturlandskap
Område ID14559
Undersøkt av:Harald Wærheim (2008)
kart
UTM 6574222 nord, 505148 øst, sone 32