Kommune:Ringerike, Viken
Områdetype:elv/bekk‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog
Opprettet:27.01.2008
Beskrivelse:
Bebygd område med løvskog og barskog rundt.
Område ID14138
Undersøkt av:Randi Ellefsen (2008)