Kommune:Stange, Innlandet
Områdetype:elv/bekk‚ bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Opprettet:26.01.2008
Beskrivelse:
Tre mål stor naturtomt med blandingsskog. Ved bekk. Jordbruksområde
Område ID14038
Undersøkt av:Elisa Granly (2008-2013)