Kommune:Østre Toten, Oppland
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:02.05.2007
Beskrivelse:
Etter kommunalveg langs Lenaelva
Område ID11300
Undersøkt av:Gunhild Bakke (2007)