Kommune:Eidfjord, Hordaland
Områdetype:elv/bekk‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:25.04.2007
Beskrivelse:
Kulturmarksareal ca. 25 moh, mellom bratte fjell på inntil 1300 meters høgde. Artsrike kantskogar, samanlikna med andre stader i Hordaland fell det lite nedbør, om lag 1000 mm/år.
Område ID11191
Undersøkt av:Nordisk Naturskule Eidfjord (2007-2008)
kart
UTM 6700109 nord, 397431 øst, sone 32