Kommune:Østre Toten, Oppland
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:19.04.2007
Beskrivelse:
Jordbruksområde, litt skog, spredt bebyggelse.
Område ID11091
Undersøkt av:Gunhild Bakke (2007)
kart
UTM 6728478 nord, 605157 øst, sone 32