Kommune:Østre Toten, Innlandet
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:19.04.2007
Beskrivelse:
Jordbruksområde, litt skog, spredt bebyggelse.
Område ID11091
Undersøkt av:Gunhild Bakke (2007)