Kommune:Gjøvik, Innlandet
Områdetype:elv/bekk‚ skolebygning‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog
Opprettet:18.04.2007
Beskrivelse:
Grendeområde/kulturlanskap (skog, mark, bekker).
Område ID11038
Undersøkt av:Biristrand skole (2007)