Kommune:Askvoll, Vestland
Områdetype:elv/bekk‚ kyst‚ bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:15.04.2007
Beskrivelse:
100m frå stranda rett ovanfor ei lita elv. Med område med både skog og dyrka mark nær.
Samt eigen hage.
Område ID10950
Undersøkt av:Vilde Åsnes Kjøsnes (2007)