Kommune:Gausdal, Oppland
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Opprettet:10.04.2007
Beskrivelse:
Relativ tørr dalside, med små bekker. Åkrer og beiter, spredt bebyggelse.
Område ID10817
Undersøkt av:Nina Sivertsen (2007)
kart
UTM 6788331 nord, 568306 øst, sone 32