Kommune:Nannestad, Akershus
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:07.04.2007
Beskrivelse:
Fire-fem hus ganske tett, omgitt av dels jorder dels skog og et hogstfelt.
Område ID10783
Undersøkt av:Linda Aasan (2007)