Hjemsted:Bergen, Hordaland
Skoletype:Grunnskole
Brukere:12