Hjemsted:Oslo
Skoletype:Grunnskole
Deltaker siden:07.09.2006
Brukere:2