Hjemsted:Lund, Rogaland
Skoletype:Grunnskole
Deltaker siden:12.02.2004
Brukere:3