Dette er små krepsdyr-larver. En frittlevende planktonisk larve er vanlig hos de fleste marine krepsdyr, i ferskvann finner vi det hos hoppekreps. Utviklingen hos hoppekreps består av mange trinn....

Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Leddyr (Arthropoda)
Underrekke: Krepsdyr (Crustacea)
Klasse: Hoppekreps (Copepoda)