Sjelden art i Norge som helst påtreffes under vår- og høsttrekk. Det foreligger ca. 50 norske funn av arten fram til 2003.

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Spurvefugler (Passeriformes)
Familie: Sangerfamilien (Sylviidae)
Slekt: Regulus