Trepiplerkelik piplerke som er en sjelden gjest om høsten nordvest i Europa. Hekker i åpen skog i Sibir og overvintrer normalt i det sørlige Asia.

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Spurvefugler (Passeriformes)
Familie: Erlefamilien (Motacillidae)
Slekt: Anthus