Krill (Euphausiacea)

Skilles fra mysidene ved at forkroppen (carapax) er sammensmeltet med kroppssegmentene. De har lysorgan på kroppssida.

Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Leddyr (Arthropoda)
Underrekke: Krepsdyr (Crustacea)
Klasse: Storkreps (Malacostraca)