Kjennetegn: En liten bladsanger med høyt aktivitetsnivå. Om en klarer å få øye på fuglen, skiller den seg fra de norske artene ved at den har to lyse vingebånd og en lang og...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Spurvefugler (Passeriformes)
Familie: Sangerfamilien (Sylviidae)
Slekt: Bladsangere (Phylloscopus)