Topplerka er en sjelden art i Norge, som knapt blir påtruffet årlig. De nærmeste hekkefuglene finnes ved Hirtshals i Danmark.

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Spurvefugler (Passeriformes)
Familie: Lerkefamilien (Alaudidae)
Slekt: Galerida

Rødlistestatus: Regionalt utdødd