Småengkall (Rhinanthus minor)

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Snylterotfamilien (Orobanchaceae)
Slekt: Engkallslekta (Rhinanthus)