Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Leddyr (Arthropoda)
Klasse: Insekter (Insecta)