Kjennetegn: Svært lik skjeggflaggermus men kan ha en mer brunlig/rødbrunlig ryggfarge som voksen. Ansikts- og ørehud også mer brunlig og lysere enn skjeggflaggermus. Kroppslengde...

Klasse: Pattedyr (Mammalia)
Orden: Flaggermus (Chiroptera)
Underorden: Småflaggermus (Microchiroptera)
Familie: Glattneseflaggermus (Vespertilionidae)
Slekt: Myotis