Havhest (Fulmarus glacialis)

Denne sjøfuglen finnes både i Atlanterhavet og i Stillehavet, hvor den er knyttet til den nordlige kalde farvannene. Den har øket enormt i antall i Atlanterhavet, og spredt seg til nye...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Stormfugler (Procellariiformes)
Familie: Stormfuglfamilien (Procellariidae)
Slekt: Fulmarus

Rødlistestatus: Sterk truet