Chordata betyr “har ryggstreng”. Denne ryggstrengen er en del av sentralnervesystemet hos dyrene i gruppen og regnes som en viktig nyvinning i evolusjonen av høyerestÃ¥ende vertebrater....

Rike: Dyreriket (Animalia)