Acanthodiaptomus

To arter registrert i Norge.

Rekke: Leddyr (Arthropoda)
Underrekke: Krepsdyr (Crustacea)
Klasse: Hoppekreps (Copepoda)
Orden: Calanoida
Familie: Diaptomidae