Når kommer våren?
14.05.2013
Turid Hareide
Korsvollbakken (Oslo)
13.05.2013 Ankomst grønnfink
13.05.2013 Ankomst grønnsisik
13.05.2013 Ankomst stillits