Når kommer våren?
02.07.2012
Lance Græger
Hubred-Narum-Kolbu Kirke (Østre Toten, Innlandet)
01.07.2012 Ankomst møller
01.07.2012 Ankomst åkerrikse