Når kommer våren?
04.05.2012
Per Erik Borgan
liavegen 1 (Steinkjer, Nord-Trøndelag)
20.04.2012 Ankomst linerle
11.03.2012 Ankomst bokfink
06.04.2012 Ankomst vipe
15.04.2012 Ankomst tjeld
04.05.2012 Ankomst bjørkefink
04.05.2012 Ankomst grønnsisik
20.04.2012 Ankomst dompap
04.05.2012 Ankomst grønnfink
20.04.2012 Ankomst blåmeis
10.01.2012 Ankomst pilfink