Fugler ved foringsplassen
30.05.2010
Tor Larsen
Myrane Klepper (Halden, Viken)
Dompap (6)
Svarthvit fluesnapper (6)
Svarttrost (6)
Spettmeis (3)
Blåmeis (2)
Gråfluesnapper (2)
Gulspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Ringdue (2)
Rødstrupe (2)
Vendehals (2)
Flaggspett (1)
Linerle (1)