Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Kai Larsen
mælen ved burøya (Bodø, Nordland)
Ærfugl (150)
Havørn (13)
Gråmåke (10)
Kråke (10)
Ravn (3)
Toppskarv (2)
Skjære (1)