Når kommer våren?
11.05.2009
Olaf Hunsdal
Kjækan (Kvænangen, Troms)
10.05.2009 Ankomst linerle
10.05.2009 Ankomst bjørkefink
10.05.2009 Ankomst heilo
10.05.2009 Ankomst fjellvåk
10.05.2009 Ankomst smålom