Når kommer våren?
15.05.2008
Vestre Trysil skole
Søre Osen (Trysil, Innlandet)
16.04.2008 Ankomst linerle
28.04.2008 Ankomst vipe
24.04.2008 Blomstring hestehov
29.04.2008 Blomstring hvitveis
07.05.2008 Bladsprett (musøre) bjørk
28.04.2008 Gåsunger selje
30.04.2008 Voksenstadiet humler
16.04.2008 Ankomst linerle
10.05.2008 Ankomst låvesvale
11.04.2008 Ankomst bokfink
28.04.2008 Ankomst vipe
09.05.2008 Ankomst svarthvit fluesnapper
09.05.2008 Ankomst stær
20.04.2008 Ankomst bjørkefink
16.04.2008 Ankomst linerle
10.05.2008 Ankomst låvesvale
11.04.2008 Ankomst bokfink
28.04.2008 Ankomst vipe
09.05.2008 Ankomst svarthvit fluesnapper
09.05.2008 Ankomst stær
20.04.2008 Ankomst bjørkefink
05.04.2008 Ankomst gråtrost
13.05.2008 Ankomst heilo
19.04.2008 Ankomst hettemåke
14.04.2008 Ankomst jernspurv
10.04.2008 Ankomst kvinand
10.05.2008 Ankomst løvsanger
04.04.2008 Ankomst måltrost
13.04.2008 Ankomst ringdue
04.05.2008 Ankomst rugde
07.05.2008 Ankomst skogsnipe
06.05.2008 Ankomst smålom
19.04.2008 Ankomst spurvehauk
02.05.2008 Ankomst småspove
25.04.2008 Ankomst trane
09.05.2008 Ankomst strandsnipe