Når kommer våren?
11.04.2008
NOF Hordaland
Kalandsvika (Bergen, Hordaland)
06.04.2008 Ankomst enkeltbekkasin
06.04.2008 Ankomst heipiplerke
06.04.2008 Ankomst sivspurv
06.04.2008 Ankomst smålom