Når kommer våren?
15.05.2007
Arvid Hindseth
Thyvesmorka (Oppdal, Sør-Trøndelag)
13.05.2007 Ankomst blåstrupe
13.05.2007 Ankomst enkeltbekkasin
05.05.2007 Ankomst hettemåke
13.05.2007 Ankomst rødstilk
13.05.2007 Ankomst sivspurv
13.05.2007 Ankomst steinskvett