Når kommer våren?
14.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Hordaland)
13.05.2007 Ankomst blåstrupe
13.05.2007 Ankomst tornsanger
13.05.2007 Ankomst taksvale
13.05.2007 Ankomst smålom