Når kommer våren?
24.04.2007
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Hordaland)
24.04.2007 Ankomst stær
24.04.2007 Ankomst bjørkefink
24.04.2007 Ankomst sivspurv
24.04.2007 Ankomst heipiplerke