Når kommer våren?
23.04.2006
NOF Hordaland
Kalandsvika (Bergen, Hordaland)
10.04.2006 Ankomst heipiplerke
10.04.2006 Ankomst smålom