Når kommer våren?
06.05.2005
Kjølnes ungdomsskole
Lokalmiljø (Porsgrunn, Telemark)
30.04.2005 Ankomst løvsanger
30.04.2005 Ankomst møller
02.05.2005 Bladsprett (musøre) bjørk
05.05.2005 Ankomst svarthvit fluesnapper
24.03.2005 Ankomst stær
24.04.2005 Ankomst gransanger