Når kommer våren?
06.05.2005
Kjølnes ungdomsskole
Lokalmiljø (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
30.04.2005 Ankomst løvsanger
30.04.2005 Ankomst møller
02.05.2005 Bladsprett (musøre) bjørk
05.05.2005 Ankomst svarthvit fluesnapper
24.03.2005 Ankomst stær
24.04.2005 Ankomst gransanger