Når kommer våren?
02.05.2005
NOF Hordaland
Tjeldstø (Øygarden, Vestland)
01.05.2005 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.05.2005 Ankomst sivspurv
01.05.2005 Ankomst rødstilk
01.05.2005 Ankomst løvsanger